Aktualny czas uniksowy1716029907Co to jest czas uniksowy?

Jest on znany i używany w informatyce, głównie w programowaniu. Występuje też pod innymi nazwami jako czas epochalny lub systemowy. Powstanie tego pojęcia przypisuje się Kenowi Thompsonowi, współtwórcy systemu Unix, choć prawodopodobnie nie tylko on pracował nad jego stworzeniem. Wartość powyżej jest to znacznik czasu systemu Unix (jak i innych systemach komputerowych), czyli liczba sekund (w postaci 32-bitowej), które upłynęły od początku epoki Uniksa. Za początek uważa się dokładnie 1 stycznia 1970 roku o godz. 00:00:00 według czasu UTC (uniwersalnego czasu koordynowanego). Co ciekawe nie uwzględnia on sekund przestępnych.

W programowaniu czas uniksowy jest bardzo przydatny, gdy się chce przekazać znacznik czasu do jakieś funkcji lub programu. Następnie można go przerobić do formy bardziej czytelnej dla człowieka.

Poza zarządzaniem czasem w systemach operacyjnych, używany jest również w innych miejscach. Programiści używają go przy tworzeniu programów i narzędzi, ponieważ zapewnia on jednolitą reprezentację czasu, bez względu na strefę czasową czy lokalizację geograficzną użykownika. W sieciach komputerowach, używany jest w protokołach komunikacyjnych HTTP, SMTP, SNMP. Również używa się go w bazach danych, jako znacznika czasowego - data, czas utworzenia i aktualizaca rekordów.