Aktualny czas uniksowy1702335275Co to jest czas uniksowy?

Czas ten jest znany i używany w informatyce, głównie w programowaniu. Wartość powyżej jest to znacznik czasu systemu Unix, czyli liczba sekund (w postaci 32-bitowej), które upłynęły od początku epoki Uniksa. Za początek uważa się dokładnie 1 stycznia 1970 roku według czasu UTC. Co ciekawe nie uwzględnia on sekund przestępnych.

W programowaniu czas uniksowy jest bardzo przydatny, gdy się chce przekazać znacznik czasu do jakieś funkcji lub programu. Następnie można go przerobić do formy bardziej czytelnej dla człowieka.