Dzielenie modulo - kalkulator


 mod 


Instrukcja
Kalkulator dzielenia modulo (%). W pierszym okienku wpisz liczbę dzielną, a w drugim dzielnik i kliknij   Oblicz  . Poniżej wyświetli się wynik w postaci reszty z dzielenia podanych liczb.


Co to jest dzielenie modulo?

Dzielnie te jest to nieco inna operacja matematyczna, niż zwyczajne dzielenie liczb. Tutaj cała filozofia polega na tym, żeby obliczyć resztę z dzielenia dwóch liczb całkowitych. Całą operację, oznacza się skrótem mod lub symbolem procenta (%). Ta operacja matematyczna, nie została wymyślona przez jednego konkretnego naukowca. Ona raczej ewoluowała przez lata i była rozwijana przez kolejnych matematyków. Co prawda samo pojęcie reszty z dzielenia było znane już od starożytności, to formalnie zostało dużo później. Choć sam symbol %, wprowadził szwajcarski matematyk Johann Rahn.
Samo działanie nie jest skomplikowane, wystarczy podzielić dwie liczby i jeśli z działania pozostanie reszta, to jest wartością mod.

Przykład:

10 mod 3 = 1

ponieważ

10 podzielone na 3 dzieli się na 3 części i zostaje jeszcze 1

Co ciekawe można również dzielić modulo między liczbami ujemnymi. Dzielenie to, ze względu na swoją specyfikę ma zastosowanie głównie w informatyce, ale również w matematyce i kryptografii. Przydaje się przy indeksowaniu tablic w systemach bazodanowych, generowaniu liczb losowych, szyfrowaniu danych czy tworzeniu kalendarzy.
Te ostatnie zastosowanie jest używane, przy obliczaniu dni tygodnia w kalenarzu dla konkretnej daty. Używa się do tego specjalnego algorytmu Zeller'a.