Dzielenie modulo - kalkulator


 mod 


Instrukcja
Kalkulator dzielenia modulo (%). W pierszym okienku wpisz liczbę dzielną, a w drugim dzielnik i kliknij   Oblicz  . Poniżej wyświetli się wynik w postaci reszty z dzielenia podanych liczb.


Co to jest dzielenie modulo?

Dzielnie modulo jest to nieco inna operacja matematyczna, niż zwyczajne dzielenie liczb. Tutaj cała filozofia polega na tym, żeby obliczyć resztę z dzielenia dwóch liczb całkowitych. Całą operację dzielenia modulo, oznacza się skrótem mod lub symbolem procenta (%). Samo działanie nie jest skomplikowane, wystarczy podzielić dwie liczby i jeśli z dzielenia pozostanie reszta, to jest wartością modulo.

Przykład:

10 mod 3 = 1

ponieważ

10 podzielone na 3 dzieli się na 3 części i zostaje jeszcze 1

Co ciekawe można również dzielić modulo między liczbami ujemnymi. Dzielenie to, ze względu na swoją specyfikę ma zastosowanie głównie w informatyce, ale również w matematyce i kryptografii. Przydaje się przy indeksowaniu tablic w systemach bazodanowych, generowaniu liczb losowych, szyfrowaniu danych czy tworzeniu kalendarzy.