Obliczanie funkcji trygonometrycznych - kalkulator


Instrukcja
Tym kalkulatorem możesz obliczyć jednocześnie cztery funkcje trygonometryczne - sinusa, cosinusa, tangensa i cotangena kąta α trójkąta. Wystaczy że podasz rozmiar tego kąta w stopniach lub radianach i kliniesz   Oblicz  .


Funkcje trygonometryczne

Może na początku warto zacząć od tego, czym tak naprawdę jest trygonometria? Najprościej pisząc jest to dział geometrii, który zasadniczo zajmuje się obliczaniem wszystkich elementów trójkąta, na podstawie danych niektórych elementów jak boki i kąty.
Poniżej schemat trójkąta prostokątnego z opisanymi jego elementami:
trójkąt prostokątny trygonometria

W zależności od wartości, stosunki boków BC/AB, AC/AB, BC/AC, AC/BC w trójkącie właśnie nazywa się funkcjami trygonometrycznymi, dlatego że są to wiekości, które mogą się zmieniać w zależności od zmiany wielkości kąta alfa. Poniżej wzory na wyliczenie wielkości sin, cos, tg i ctg, które są funkcjami trygonometrycznymi:
wzory na funkcje trygonometryczne

W każdej funkcji występuje zmienna niezależna (kąt ostry) i zależna, czyli funkcja która jest stosunkiem dwóch boków trójkąta prostokątnego.