Generator MD5 online
Instrukcja
Generator skrótu MD5 w wersji online. Wpisz dowolny tekst do zakodowania w formularzu, a następnie kliknij   Generuj  . Poniżej uzyskasz zakodowany tekst w tej wersji hashu.


Co to jest MD5?

Jest to jeden z najpopularniejszych i najprostrszych funkcji skrótu (tzw. hash). Za jego pomocą można utworzyć skrót dowolnych danych wejściowych, uzyskując dane wyjściowe o stałej długości. Podając tekst dowolnej długości, możesz go zakodować tą metodą, co w efekcie da ciąg 128 bitowy, czyli równo 32 znaki heksadecymalne. Ilość możliwych kombinacji wartości wyjściowych wynosi 1632, więc sytuacji gdyby skrót miał się powtórzyć jest nikły.

Przykład:

Tekst: przykładowy tekst

będzie miał wygląd

hash: c135bde45451da9eef0fe57cae8a79d5

Najczęstszym przykładem użycia MD5 jest sprawdzanie sumy kontrolnej wiadomości lub pliku. Jako że hasj jest tak jakby streszczeniem danych, to można za jego pomocą sprawdzić czy pobrana wiadomość lub plik, są takie same jak plik źródłowy.
W przeszłości ta metoda kodoowania była używana do przechowywania haseł w systemach webowych, lecz od dawna nie jest to bezpieczne, gdyż algorytm jest dość prosty do złamania w obecnych czasach. Można natomiast go użyć do prostego zaszyfrowania mniej istotnych informacji. Inną metodą kodowania informacji jest algorytm SHA1, który jest trochę bardziej rozbudowany.

Ciekawostką jest to, że w 2004 roku kryptologowie odkryli pierwsze kolizje dla MD5. A mianowicie udało im się znaleźć dwa różne ciągi znaków, które posiadają ten sam hash. Co dostarczyło kolejnych dowodów, że metoda nie jest bezpieczna, zwłaszcza do zastosowań kryptograficznych.