Godziny na dni - kalkulator


Instrukcja
Kalkulator za pomocą którego przeliczysz godziny na dni. W fomularzu podajesz ilość godzin i wciskasz   Przelicz  . Poniżej wyświetlą Ci się dni, przeliczone na ilość godzinowej.


Po co podaje się czas w godzinach?

Jak wszyscy wiemy 24 godziny to jeden dzień, czy inaczej mówiąc jedna doba. Często w mediach czy różnego rodzaju informacjach podaje się ilość dni, ale wyrażoną w godzinach. Na przykład że ktoś został zatrzymany przez policję na 48h, albo coś zostanie wykonane w ciągu 72h. Jeśli w ten sposób zostanie przedstawiony większy okres czasu, to przeliczenie w pamięci tego na dni, staje się dość problematyczne, dlatego został stworzony powyższy kalkulator.
Dla większości z nas bardziej przemawia to, że coś zdarzy się za 4 dni, niż że za 97 godzin.