Kalkulator ciągu Fibonacciego

Instrukcja
Kalkulator do wyliczania liczb z ciągu Fibonacciego (Fn). W okienku wpisz jego wyraz (n) i kliknij   Wylicz  . Poniżej wyświetli się liczba dla danego wyrazu. Kalkulator potrafi wyznaczyć maksymalnie do wartości 1400 wyrazu (n).


Co to jest ciąg Fibonacciego?

Ciąg ten jest sekwencją liczb, gdzie każda liczba w nim jest sumą dwóch poprzednich. Jedynie pierwsze dwie liczby są stałe, czyli 0 i 1. Liczby oznacza się dużą literką Fn, gdzie n jest liczbą porządkową każdego wyrazu. Przykładowo F6 będzie miało wartość 8.

Poniżej pietnaście pierwszych liczb z ciągu Fibonacciego:

F0 = 0
F1 = 1
F2 = 1
F3 = 2
F4 = 3
F5 = 5
F6 = 8
F7 = 13
F8 = 21
F9 = 34
F10 = 55
F11 = 89
F12 = 144
F13 = 233
F14 = 377
F15 = 610

Działanie to, ma wykorzystanie w wielu dziedzinach, nie tylko w matematyce, jak można by sądzić na pierwszy rzut oka. Ma praktyczne zastosowanie w inwestowaniu (przewidywanie trendów i poziomów wsparcia i oporu na wykresach giełdowych), informatyce (algotyrmy sortowania, programowanie dynamiczne) kryptografii, sztucznej inteligencji, biologii a nawet muzyce i sztuce (tworzenie ciekawych kompozycji).

Sama nazwa pochodzi od średniowiecznego włoskiego matematyka Leonarda z Pizy, który znany był równiez jako Fibonacci, skąd nazwa. Co prawda nie wynalazł samej metody, gdyż idea była znana wcześniej i zapisana w hinduskich i arabskich pismach matematycznych. Fibonacci opisał całą sekwencję ciągu.