Kalkulator VAT - netto brutto

%

Instrukcja
Kalkulator do obliczania podatku VAT od wpisanej kwoty. Działa on naprzemiennie, jeśli masz kwotę netto i chcesz obliczyć jaka z tego będzie kwota brutto, czyli z podatkiem, wpisujesz kwotę w okienku Netto i klikasz   Oblicz  .
Jeśli posiadasz kwotę brutto (czyli już z VATem) to wpisujesz kwotę w rubryce Brutto i po klinięciu w   Oblicz  , wyświetli się obliczona kwota netto, czyli po odjęciu podatku. Istnieje możliwość ustalenia stawki (procentu) podatku VAT, domyślnie jest ustawiona najpopularniejsza - 23%. Choć samych stawek udostępnionych w kalkulatorze jest więcej w razie potrzeby: 3, 5, 7, 8 i 22%. Są to stawki które są używane w Polsce do różnych produktów (np. 5% jest na produkty spożywcze) lub starsze już nieaktualne stawki np. 22%.


Obliczanie kwoty z podatkiem VAT i bez

W obecnych czasach jeśli operujesz kwotami pieniędzy, czy to w sklepie czy gdziekolwiek indziej, to właściwie zawsze będziesz miał do czynienia z ceną towaru lub usługi - netto i brutto. Netto to cena bez podatku, a brutto to cena z podatkiem VAT i jest to końcowa kwota, którą każdy z nas musi zapłacić.
Stawek podatku VATu w Polsce jest kilka w zależności od towaru, ale generalnie najpopularniejsza i najczęściej spotykana to 23%. Mając tą wiedzę, łatwo się domyśleć, że jeśli masz kwotę netto, to po prostu dodajesz do niej wartość 23% od tej liczby, a jeśli brutto, to odejmujesz. Obliczenie wygląda, tak jak na poniższej grafice:

obliczanie podatku netto brutto


Kwota 81,30 zł netto, da nam 100 zł brutto, czyli już z podatkiem VAT, który w tym przypadku wynosi 18,7 zł.

Powyższym kalkulatorem możesz sobie zweryfikować własne obliczenia lub kogoś innego (np. sklepu), sprawdzając prawidłowo wyliczoną kwotę końcową na fakturze czy rachunku.