Waga netto brutto tara - kalkulator


Instrukcja
Kalkulator do wyliczania wagi netto i brutto oraz tary. Musisz w formularzu wpisać co najmniej dwie wartości aby kalkulator zadziałał i wcisnąć   Oblicz  . Narzędzie w zależności od tego co chciałeś wyliczyć, wyświetli odpowiednią wartość wagi.


Co znaczą te pojęcia oznaczenia wag?

Z określeniami typu waga netto, brutto czy tara możemy się spotkać na opakowaniach różynch produktów. Waga brutto oznacza wagę całości, czyli produktu z opakowaniem. Natomiast waga tego opakowania (może to być karton, beczka, wagon itp.) to tara. Wartość wagowa samego produktu, to jest waga netto.

Można przedstawić to na przykładzie. Na stację PKP przyjechał pociąg z węglem. Jeden wagon waży 20 ton, natomiast węgiel w nim zawarty 60 ton. Teraz wypiszmy wszystkie wagi z tej sytuacji:

Masa netto (sam węgiel) wynosi 60 ton
Masa brutto (wagon + węgiel) wynosi 80 ton
Tara (sam wagon) wynosi 20 ton

Oczywiście powyższy kalkulator operuje na kilogramach, gdyż są najpopularniejszą jednostką. Ale nic nie stoi na przeszkodzie przeliczyć coś w gramach czy tonach, bo jednostki przeliczone będą takie same, jedynie jednostka masy będzie taka, którą operujesz.

W życiu codziennym z tego typu oznaczeniami wag, można spotkać się w handlu detalicznym (ważenie produktów z opakowaniami), logistyce i dystrybucji (ważenie transportowanych towarów), przemyśle spożywczym (produkty spożywcze, ryby, owoce, warzywa) czy produkcji (pakowanie i etykietowanie towarów).