Przelicznik kilometry na mile i odwrotnie


Instrukcja
Przelicznik online z kilometrów na mile i odwrotnie. Wpisujesz wartość liczbową odległości i wybierasz rodzaj przelicznika z km na mi lub z mi na km, a następnie klikasz   Przelicz  , poniżej wyświetli się wyliczona wartość odległości.


Czym się różnią kilometry od mili?

Kilometr to jednostka miary długości używana w Polsce oraz w większości innych krajów na świecie. Jego symbol to: km. 1 km oznacza odległość równą 1000 metrów. Jeśli chodzi o inne jednostki miar to używa się również: metrów, centymetrów czy milimetrów.

Mila to jednostka miary długości używana głównie w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii. Jej symbol to: mi. 1 mila oznacza odległość równą 5280 stóp (gdzie stopa to około 12 cali). Jest to jednostka miarowa, której używano już w starożytnym Rzymie. Mila angielska wynosi około 1,609 kilometra, czyli jest dłuższa niż kilometr.
Oczywiście mniejsze jednostki z tej rodziny - cale, stopy i jardy, również przelicza się na centymetry i metry.

Obie jednostki stosuje się w różnych systemach pomiarowych.
Mierzenie odległości za pomocą mili stosuje się głównie przy pomiarach drogowych, w nawigacji morskiej, lotniczej lub przy mierzeniu odległości np. planet od siebie.

Jeśli chodzi o inne jednostki miar stosowane w krajach anglosaskich to używa się tam również: jardów, stóp czy cali. centymetry itp., ale kilometr i mila są jednymi z najczęściej stosowanych jednostek długości.