Kod Morse'a - translator
Instrukcja
W pierwszym okienku konwentera wpisz tekst lub w drugim kod Morsa i kliknij   Konwertuj  , a poniżej wyświetli się skonwertowny wynik.


Co to jest kod Morse'a?

Jest on zwany też Alfabetem Morse’a lub międzynarodowym kodem radiowym to litery alfabetu przedstawione za pomocą kropek i kresek. Kropki stanowiły krótkie sygnały, zaś kreski dłuższe. Sygnał długi powinien trwać tyle czasu co trzy kropki. Tą metodą można było nadawać sygnały dźwiękowe lub świetlne i w ten sposób przekazywać je na duże odległości.

Sama nazwa wzięła się od nazwiska jego twórcy Samuela Morse’a, który wynalazł ten kod w 1838 roku. Dzięki wymyślonemu przez niego narzędziu przekazywanie informacji za pomocą telegrafu zostało ułatwione, ale co najważniejsze przyspieszone. Pierwszą wiadomością jaka została napisana tym alfabetem, były słowa „Co Bóg uczyni”. Miało to miejsce 24 maja 1844 roku. Ciekawostką jest to, że przypisując znaki do poszczególnych liter alfabetu, kierowano się częstotliwością występowania danej litery w tekstach. Najczęściej występującymi literami było E oraz T. Dlatego też literę E oznaczono kropką (·), zaś literę T oznaczono kreską (-). Pozostałe litery alfabetu składają się z kropek i kropek (··), kropek i kresek (·-) lub kresek i kresek (--) w różnorakich kombinacjach.

Obecnie te kod jest używany bardzo rzadko. Posługiwania się tym alfabetem zajmują się w tych czasach radioamatorzy. Może on być również używany hobbystycznie lub w nieczęstych sytuacjach awaryjnych np. podczas poszukiwania zaginionych osób, sygnalizowanie alarmów na morzu, katastrof lotniczych.