Konwerter liczb binarnych na dziesiętne


Instrukcja
Konwenter przeliczania liczb binarnych (dwójkowych) na dziesiętne i odwrotnie. W pierwszym okienku wpisujesz liczbę do konwersji, następnie wybierasz metodę z binarnych na dziesiętne lub odwrotnie i klikasz   Konwertuj  , poniżej wyświetli się skonwertowana liczba.


Co to są liczby binarne?

Liczby te są chyba najbardziej popularne wśród informatyków i elektroników, gdyż używane są najczęściej do operacji logicznych zerojedynkowych:

0 - wyłączony
1 - włączony

Jak widać dwójkowe składają się jedynie z dwóch znaków zera i jedynki (0 i 1), więc ich zapis będzie inny, niż jest to w przypadku liczb dziesiętnych. Dlatego też konwersja z jednego systemu liczbowego na drugi nie jest szybka i prosta. Aby zamienić liczbę dwójkową na dziesiętną, należy pomnożyć każdą liczbę przed odpowiednie wartości potęg liczby 2, zaczynamy od końca liczba razy 20, kolejną razy 21 i tak dalej. Poniżej przykład liczenia:

Mamy liczbę 10101

Liczymy: 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0 = 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 21

Czyli liczba binarna 10101 po przekonwertowaniu na dziesiętną, to będzie 21

Liczby binarne używane są w wielu dziedzinach - algorytmach informatycznych, obliczeniach matematycznych, komunikacji między urządzeniami (transmisja elektroniczna), kodowaniu danych (np. kodowanie binarne Huffman) czy elektronice cyfrowej przy komunikacji między sobią różnych podzespołów komputerowych typu procesory, pamięci RAM, układy FPGA itp.