Konwerter liczb binarnych na dziesiętne


Instrukcja
Konwenter przeliczania liczb binarnych (dwójkowych) na dziesiętne i odwrotnie. W pierwszym okienku wpisujesz liczbę do konwersji, następnie wybierasz metodę z binarnych na dziesiętne lub odwrotnie i klikasz   Konwertuj  , poniżej wyświetli się skonwertowana liczba.


Co to są liczby binarne?

Liczby te są chyba najbardziej popularne wśród informatyków i elektroników, gdyż używane są najczęściej do operacji logicznych zerojedynkowych:

0 - wyłączony
1 - włączony

Jak widać binarne składają się jedynie z dwóch znaków zera i jedynki (0 i 1), więc ich zapis będzie inny, niż jest to w przypadku liczb dziesiętnych. Dlatego też konwersja z jednego systemu liczbowego na drugi nie jest szybka i prosta. Aby zamienić liczbę dwójkową na dziesiętną, należy pomnożyć każdą liczbę przed odpowiednie wartości potęg liczby 2, zaczynamy od końca liczba razy 20, kolejną razy 21 i tak dalej. Poniżej przykład liczenia:

Mamy liczbę 10101

Liczymy: 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0 = 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 21

Czyli liczba binarna 10101 po przekonwertowaniu na dziesiętną, to będzie 21