Kwota słownie generator

Wpisz liczbę w formularzu


Instrukcja
Zamiana kwoty liczbowej na zapis słowny. Wpisz liczbę w formularzu i kliknij   Zamień  . Poniżej wyświetli Ci się zapis słowny podanej liczby. Oczywiście jeśli w liczbie wpiszesz wartość po przecinku, to generator rozpozna i wyświetli zapis groszowy.


Zapis kwoty pieniężnej słownie

Zapisywanie różnego rodzaju kwot pieniężnych odbywa się jak wiadomo, za pomocą liczb. Ale na pewno każdy z nas widział, że czasami używa się też obok zapisu liczbowego, zapis słowny danej kwoty. Zapis taki praktykowany jest na różnego rodzaju dokumentach z których najpopularniejsze to umowy kupna-sprzedaży, faktury czy inne w których występują kwoty pieniężne. Dlaczego się tak robi? Z bardzo prostego powodu. Jeśli się pomylisz i zrobisz błąd w kwocie liczbowej, to dzięki temu że niżej jest zapis słowami, będzie można wychwycić ten błąd. Poza tym na koniec przy samym sprawdzaniu poprawności dokumentu, dzięki takiemu podwójnemu zapisowi, łatwiej wyłapać pomyłki.

Przykład:

150,50 zł słownie zapiszemy jako sto pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy lub w trochę inny sposób przedstawiając zapis groszowy - sto pięćdziesiąt złotych 50/100.

Przy większej ilości zapisów, gdy trzeba umieścić dużo sum pieniężnych w dokumencie i tym samym ich zapisów słownych, szybiej będzie użyć powyższego generatora, niż ręcznie tłumaczyć z liczb na litery.