Liczba parzysta czy nieparzysta? - sprawdzanie
Instrukcja
Kalkulator do sprawdzania parzystości dowolnej liczby całkowitej. Wpisz liczbę i kliknij   Sprawdź  , poniżej wyświeli się informacja o tym czy podana liczba jest przysta lub nie jest parzysta.


Co to są liczby parzyste i nieparzyste?

Liczby parzyste to liczby, które są wielokrotnościami dwójki (cyfry 2). To takie liczby, które możemy podzielić równo pomiędzy sobą. Mając np. dwa ciastka i chcąc podzielić je między dwie osoby, dostaną one równo po jednym ciastku. Taka sama sytuacja będzie się działa wtedy, gdy do podziału będziemy mieć cztery lub sześć ciastek. Zawsze liczba ciastek zostanie podzielona przez dwie osoby po równo i nie zostanie z nich reszta. Liczbą parzystą jest również cyfra 0, ponieważ ono także jest wielokrotnością 2 (0 x 2 = 0).

Liczby parzyste to: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, … itd.

Liczby nieparzyste to liczby, które nie są parzyste, nie są wielokrotnością 2. Nie da się ich podzielić równo przez 2, tak żeby nie została reszta. Zawsze podczas podziału zostanie nam reszta w postaci 1. Mając np. 3 ciastka i dzieląc je pomiędzy dwie osoby po równo, każda z osób dostanie po jednym ciastku i zostanie nam reszta w postaci jednego ciastka. Taka sama sytuacja będzie się działa wtedy, gdy do podziału będziemy mieć pięć lub siedem ciastek. Zawsze liczba ciastek zostanie podzielona przez dwie osoby po równo, ale zostanie z nich reszta w postaci jednego ciastka.

Liczby nieparzyste to: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, … itd.