Obliczanie procentów - kalkulator


%
 

Instrukcja
Szybki kalkulator obliczania procentów danej liczby. Wpisz wartość i niżej liczbę, z której chcesz wyliczyć ten procent. Po kliknięciu   Oblicz  , kalkulator obliczy te proste działanie matematyczne.


Obliczanie procentów

Z procentami na co dzień spotykamy się dość często. W mediach co chwila słychać że inflacja wzrosła o tyle i tyle procent, spłacając kredyt bieżemy go na określony %, mamy dostać podwyżkę o x%, czy produkt żywnościowy zawiera w sobie daną wartość procentową, jakiegoś składnika. Oczywiście najczęściej wartości procentowe spotykamy na rynkach finansowych, gdzie codziennie waluty, surowce, akcje, obligacje zmieniają swoje ceny o ileś tam procent.

Jak wiadomo procent jest to jedna setna część całośći, czyli 1/100 lub 0,01, więc od razu widać, że właściwie jest to ułamek liczby. Oznacza się go znakiem % (dwie małe kółka przedzielone ukośnikiem) i przyjmuje się, że całość to 100%. Tym samym 50% to połowa, 25% to ćwiartka itd. Oczywiście wartość ta, może też być większa niż 100, np. 120% czy 500%.

Samo wyliczanie procentu danej liczby, jest dość proste. Wystarczy tą liczbę pomnożyć przez liczbę procentów, po czym iloczyn podzielić przez 100. Choć szybciej będzie po prostu użyć tego kalkulatora online.
Przykładowo, jeśli znasz wartość swojej pensji (np. 4000 zł) i szef powiedział Ci, że dostaniesz 15% podwyżki, to tutaj łatwo obliczysz, ile więcej będziesz zarabiał po podwyżce.

A obrazowo całe obliczenie, będzie wyglądać tak:

15% z 4000 zł = 15 x 4000 / 100 = 600 zł podwyżki