Obliczanie silni - kalkulator

!

Instrukcja
Kalkulator do obliczania silni z liczby. Wpisz liczbę całkowitą (maksymalnie 170) i kliknij   Oblicz  , poniżej uzyskasz wynik działania powyższego obliczania.


Co to jest silnia?

Silnia to iloczyn ciągu wszystkich liczb naturalnych (n) nie większych niż n. Silnia ma symbol ! (wykrzyknik). Silnię cyfry 4 zapiszemy tak: 4!, a czytamy cztery silnia lub silnia liczby 4. Silnia jest symbolem matematycznym, który wykorzystuje się w tej dziedzinie nauki, ale również w fizyce, informatyce i statystyce.

Aby obliczyć silnię liczby 4 lub 4! mnożymy przez siebie kolejne cyfry przed nią występujące (bo nie mogą być większe od niej, od podanej do obliczenia liczby). Zapis będzie wyglądał następująco:

4! = 4 x 3 x 2 x 1
4! = 24
3! = 3 x 2 x 1
3! = 6
2! = 2 x 1
2! = 2
1! = 1
0! = 1

Oznaczenie silni, czyli n! stworzył w 1808 roku Christian Kramp, matematyk pochodzenia francuskiego.