Obliczanie pola powierzchni i objętości stożka

Promień podstawy (r):
Długość tworzącej (l):
Wysokość (h)*:

* - wymagane tylko do obliczenia objętości stożka

Stożek jest ciekawą bryłą geometryczną, trochę podobną do walca, z tą różnicą, że ma tylko jedną podstawę na dole w kształcie koła, a u góry zakończony jest ostrym wierzchołkiem. W życiu codziennym dużo rzeczy przypomina kształt stożka. Są to m.in. lody rożki, lejki, pachołki przy robotach drogowych, góry wulkaniczne, stożkowe dachy, kopuły, wieżyczki i wiele innych.

Tak wygląda stożek:
stozek

Pole powierzchni całkowite tej bryły oblicza się z powierzchni bocznej i podstawy. W tym celu trzeba mieć dane r, czyli promień podstawy i l, czyli linię tworzącą. Do wyliczenia używa się wzoru

Pc = πr2 + πrl

a wzor na objętość

V = 1/3 πr2 * h

W kalkulatorze powyżej są trzy rubryki do wpisania danych. Dwie pierwsze - promień i długość (r i l) są niezbędne do obliczenia pola powierzchni, natomiast jeśli będziesz chciał wyliczyć również objętość stożka, musisz wpisać trzecią wartość - wysokość (h).