Obliczanie pola i objętości walca
Instrukcja
Kalkulator do obliczania pola powierzchni i objętości walca. Wpisz jego promień i wysokość, a następnie kliknij   Oblicz  , poniżej uzyskasz obliczone pole powierzchni oraz objętość tej figury geometrycznej.


Co to jest Walec?

Jest on jedną z podstawowych brył geometrycznych. Składa się on z dwóch kół stanowiących podstawy figury i powierzchni bocznej, która łączy ze sobą obie podstawy. Swoim wyglądem przypomina puszkę np. coli czy konserwy. Pośrodku podstawy walca znajduje się jego oś.

Objętość walca oblicza się mnożąc pole podstawy przez wysokość. Jeśli r to promień podstawy, a h to jego wysokość, to wzór na jego objętość to:

V = P p x h = π r2 h
gdzie π (pi) to stała matematyczna równa około 3,14.

Jeśli promień podstawy walca (r) wynosi 4 cm, a wysokość (h) wynosi 8 cm, to obliczenie jego objętości będzie wyglądało następująco:
V = 16 π (cm)2 x 8 cm
V = 128 π (cm)3

Pole całkowite walca, czyli pole powierzchni oblicza się dodając sumę pól podstaw i pola powierzchni bocznej. Zatem wzór na pole powierzchni to:

P = 2Pp + Pb = 2πr2 + 2πrh = 2πr (r + h)

Jeśli promień podstawy walca (r) wynosi 4 cm, a wysokość (h) wynosi 8 cm, to obliczenie pola powierzchni będzie wyglądało następująco:

P = 2 x 16 π (cm)2 + 64 π (cm)2
P = 32 π cm2 + 64 π cm2
P = 96 π cm2

Określony kształt powyższej bryły sprawia, że jest ona optymalna do tworzenia produktów o takim wyglądzie. Codziennie korzystamy z butelek, puszek (po napojach czy żywności), słoików, szklanek, pudełek czy rolek do papieru. Wszystkie te przedmioty mają kształt walca.