Przelicznik cyfr rzymskich na arabskie
Przelicznik cyfr arabskich na rzymskie

Instrukcja
Powyższe przeliczniki służą do zamiany z cyfr rzymskich na arabskie i odwrotnie. W pierwszym wpisujesz liczbę w zapisie rzymskim i po kliknięciu   Zamień  , wyświetli Ci się cyfra arabska odpowiadająca tej liczbie. W narzędziu poniżej odwrotnie, wpisujesz liczbę w zapisie arabskim i po kliknięciu   Zamień  , poniżej wyświetli się liczba rzymska.


Co to są liczby rzymskie?

Na co dzień stosujemy w Polsce cyfry arabskie, a liczby rzymskie są używane stosunkowo rzadko. Aczkolwiek cały czas się z nimi spotykamy, najczęściej w oznaczeniach miesięcy w roku, ale też w oznaczeniach rozdziałów książek, w aktach prawnych, na tarczach zegarków i pewnie wiele innych przykładów można by tu podać.
Cyfry rzymskie w przeciwieństwie do cyfr zwykłych, które składają się z 10 znaków/cyfr, posiadają tylko siedem odrębnych znaków do zapisu. Są to:

wygląd liczb rzymskich

Znaczenie każdej z nich, zależy nie od miejsca w którym stoi, ale od jej kształtu. Natomiast przy zapisie tych liczb, istnieją pewne zasady, których trzeba przestrzegać. Są nimi:

Znaki I, X, C i M można powtórzyć tylko 3 razy,
Znaki V, L, D mogą wystąpić tylko jeden raz w zapisie liczbowym

Natomiast ważną rzeczą jest to, że w rzymskim zapisie liczbowym w ogóle nie występuje cyfra 0 (zero). To wszystko pokazuje, że zapis ten ma duże ograniczenia i nadaje się raczej do prostych zapisów liczbowych.

Przykłady:

XV - 15
CXX - 120
DCCXXI - 721
MDXXVIII - 1528

Cyfry arabskie

Tutaj nie ma co się za bardzo rozpisywać, bo każdy z nas wie czym są te liczby, gdyż stykamy się z nimi na okrągło w życiu. Zapisywane są w nich różnego rodzaju wartości typu cena, długość, szerokość, wysokość, odległość, waga i wiele wiele innych.

System zapisu cyfr rzymskich został przejęty od plemion etruskich i zmodyfikowany przez starożytnych Rzymian. Natomiast cyfry arabskie to zeuropeizowane cyfry hinduskie lub też indyjskie, jak się je określa. W Europie w czasach średniowiecznych sprowadzili je tu Arabowie.