Przelicznik stopnie na radiany i odwrotnieInstrukcja
Przelicznik ze stopni na radiany i odwrotnie. Wprowadź wartość, którą chcesz przeliczyć, następnie wybierz metodę obliczeń i na koniec kliknij   Przelicz  . Poniżej wyświetli się wynik działania.


Po co przelicza się stopnie na radiany?

Na początek warto zaznaczyć że jedno i drugie to są jednostki miary kąta. Stopnie (oznaczane symbolem małego kółeczka: °) w życiu codziennym używa się powszechnie. Każdy z nas słyszał nieraz stwierdzenia np. zmienić zdanie o 180 stopni, czyli w drugą stronę albo wiemy że kąt 360° tworzy nam koło, gdyż pierwszy i ostatni punkt schodzą się w tym samym miejscu, tworzą pełny obrót. Wiele dziedzin nauki jak geometria, astronomia czy fizyka wykorzystują ten zapis do oznaczania wiekości kątów.

Natomiast w matematyce i fizyce czasami, pewne obliczenia wymagają podania miar kątów w radianach, a nie stopniach. Radian jest jednostką do pomiaru kąta, w której długość łuku kołowego o promieniu równym długości promienia koła, równa się tej samej wartości liczbowej, co miara kąta wyrażona w radianach. Jako że radian opieraj się na właściwościach koła, jest matematycznie bardziej naturalną wartością niż stopnie. Do obliczeń funkcji tygonometrycznych również potrzeba radianów. Wtedy właśnie zachodzi potrzeba przeliczania stopni na radiany lub na odwrót, tak aby wartość była zrozumiała lub bardziej praktyczna w zależności od bieżącego zapotrzebowania.

Przykłady przeliczeń:

90 ° = 1.570796 rad
100 rad = 5729.577951 °