Przelicznik stopnie na radiany i odwrotnieInstrukcja
Przelicznik ze stopni na radiany i odwrotnie. Wprowadź wartość, którą chcesz przeliczyć, następnie wybierz metodę ze stopni na radiany lub odwrotnie i na koniec kliknij   Przelicz  . Poniżej wyświetli się wynik działania.


Po co przelicza się stopnie na radiany?

Na początek warto zaznaczyć że jedno i drugie to są jednostki miary kąta. Stopnie (oznaczane symbolem małego kółeczka: °) w życiu codziennym używa się powszechnie. Każdy z nas słyszał nieraz stwierdzenia np. zmienić zdanie o 180 stopni, czyli w drugą stronę albo wiemy że kąt 360° tworzy nam koło, gdyż pierwszy i ostatni punkt schodzą się w tym samym miejscu, tworzą pełny obrót. Wiele dziedzin nauki jak geometria, astronomia czy fizyka wykorzystują ten zapis do oznaczania wiekości kątów.

Natomiast w matematyce i fizyce czasami, pewne obliczenia wymagają podania miar kątów w radianach, a nie stopniach. Do obliczeń funkcji tygonometrycznych również potrzeba radianów. Wtedy właśnie zachodzi potrzeba przeliczania stopni na radiany lub na odwrót, tak aby wartość była zrozumiała lub bardziej praktyczna w zależności od bieżącego zapotrzebowania.

Przykłady przeliczeń:

90 ° = 1.570796 rad
100 rad = 5729.577951 °