Sprawdź czy wyrazy są anagramami


Instrukcja
Narzędzie do sprawdzania czy dwa wyrazy są anagramami czy nie. Wpisz w formularzu dwa słowa (lub zdania) i kliknij przycisk   Sprawdź  . Poniżej wyświetli się wynik sprawdzania, na zielono informacja że podane wyrazy są anagramami lub na czerwono informacja, że nie są one anagramami.


Czym jest anagram?

Anagram jest pojęciem znanym z nauki języka polskiego. Ale samo wyrażenie pochodzi od słów z języka greckiego - aná (nad) + gramma (litera). Anagramem możemy nazwać słowo, zdanie czy wyrażenie, które powstało w przestawienia liter lub sylab z innego. Warunkiem jest, że do stworzenia drugiego wyrazu z pierwszego, użyto wszystkich liter.

Przykłady anagramów:

tak -> akt -> tka
palma -> lampa


Czyli jak widać, można próbować układać go z wielu wyrazów czy nawet dłuższych zdań. Gdy znajdziesz, bęziesz mógł jeszcze sobie zweryfikować powyższym narzędziem.

Anagramy układane były również przez wielkich odkrywców czy pisarzy. Wśród nich znalazły się takie osobistości jak m.in.: Salvador Dali (malarz), Julian Tuwim (pisarz), Galileusz czy Izaak Newton. W roku 1998 w Vademecum szaradzisty Barbara i Adam Podgórscy stworzyli anagram złożony z szesnastu elementów.
Te elementy to następujące słowa: krasa, Arska, raska, sarka, askar, kasar, Raksa, sakra, Arkas, Araks, Karsa, rakas, Karas, Sakar, Skara, Askra.
Anagramy są zatem nie tylko fascynującą formą zabawy językowej, ale także ważnym narzędziem w historii literatury, kryptografii i sztuki.