Sprawdź czy wyrazy są anagramami


Instrukcja
Narzędzie do sprawdzania czy dwa wyrazy są anagramami czy nie. Wpisz w formularzu dwa słowa (lub zdania) i kliknij przycisk   Sprawdź  . Poniżej wyświetli się wynik sprawdzania, na zielono informacja że podane wyrazy są anagramami lub na czerwono informacja, że nie są one anagramami.


Czym jest anagram?

Anagram jest pojęciem znanym z nauki języka polskiego. Ale samo wyrażenie pochodzi od słów z języka greckiego - aná (nad) + gramma (litera). Anagramem możemy nazwać słowo, zdanie czy wyrażenie, które powstało w przestawienia liter lub sylab z innego. Warunkiem jest, że do stworzenia drugiego wyrazu z pierwszego, użyto wszystkich liter.

Przykłady anagramów:

tak -> akt -> tka
palma -> lampa


Czyli jak widać, anagram można próbować układać z wielu wyrazów czy nawet dłuższych zdań. Gdy znajdziesz, bęziesz mógł jeszcze sobie zweryfikować powyższym narzędziem.