Sprawdzanie czy rok jest przestępnyInstrukcja
Kalkulator sprawdza lata przestępne. Wpisujesz w okienku rok (RRRR), który chcesz sprawdzić i klikasz   Sprawdź  , poniżej wyświeli się informacja na zielono jeśli wpisany jest przestępny lub na czerowno, gdy nim nie jest.


Co to jest rok przestępny?

Lata przestępne od zwykłych różnią się tym, że mają o jeden dzień więcej, czyli nie tyle co normalny rok (365 dni), tylko wyjątkowo 366 dni. Z reguły rok przestępny występuje co 4 lata i jest to związane z dostosowaniem kalendarza z faktycznym ruchem obrotowym ziemii wokół własnej osi i wokół słońca. Gdyby nie wprowadzono lat przestępnych, to daty przesuwałyby się w stosunku do pór roku o ok. 6 godzin w każdym roku. Przez co po stu latach, przesunięcie wynosiłoby aż ok. 24 dni, czyli rozregulowałoby to całkowicie kalendarz i pory roku.

Co ciekawe nie musi on wystąpić w każdym co czwartym roku, gdyż musi spełniać dwa warunki. Musi być podzielny przez 4 i niepodzielny przez 100 lub być podzielny przez 400.

I tak na przykład, rok 2000 jest rokiem przestępnym, natomiast 1900 już nie.

Występuje on więc co cztery lata, wtedy ma 366 dni. Ten jeden dzień jest dodawany w miesiącu lutym, dlatego też co czwarty rok w kalendarzu występuje data 29 lutego. Zdarza się, że właśnie w tym dniu rodzi się jakieś dziecko. Być może nawet w waszym gronie znajdzie się jakaś osoba urodzona 29 lutego. Wówczas jej urodziny przenosi się na dzień wcześniej lub dzień później. Ze znanych osób tego dnia urodziła się np. Olga Bołądź (aktorka), Krzysztof Łukaszewicz (reżyser) czy Paweł III (papież).