Sprawdzanie czy rok jest przestępnyInstrukcja
Kalkulator sprawdza lata przestępne. Wpisujesz w okienku rok (RRRR), który chcesz sprawdzić i klikasz   Sprawdź  , poniżej wyświeli się informacja na zielono jeśli wpisany rok jest przestępny lub na czerowno, gdy nim nie jest.


Co to jest rok przestępny?

Lata przestępne od zwykłych różnią się tym, że mają o jeden dzień więcej, czyli nie tyle co normalny rok (365 dni), tylko wyjątkowo 366 dni. Z reguły rok przestępny występuje co 4 lata i jest to związane z dostosowaniem kalendarza z faktycznym ruchem obrotowym ziemii wokół własnej osi i wokół słońca. Gdyby nie wprowadzono lat przestępnych, to daty przesuwałyby się w stosunku do pór roku o ok. 6 godzin w każdym roku. Przez co po stu latach, przesunięcie wynosiłoby aż ok. 24 dni, czyli rozregulowałoby to całkowicie kalendarz i pory roku.

Co ciekawe nie musi on wystąpić w każdym co czwartym roku, gdyż musi spełniać dwa warunki. Musi być podzielny przez 4 i niepodzielny przez 100 lub być podzielny przez 400.

I tak na przykład, rok 2000 jest rokiem przestępnym, natomiast rok 1900 już nie.