Średnia arytmetyczna - kalkulator
Instrukcja
Oblicz średnią arytmetyczną z podanych liczb. Wystarczy wpisać liczby z których chcesz wyliczyć to działaie. Ważne żeby były one oddzielone od siebie przecinkiem (,). Następnie klikasz   Oblicz   i poniżej uzyskasz wynik wyliczenia.


Co to jest średnia arytmetyczna?

Mimo że drugi człon sprawia wrażenie czegoś poważnego, to tak naprawdę działanie jest wyliczaniem po prostu średniej. Czyli jest to najczęstsza metoda obliczania średniej używana w życiu codziennym. Aby ją obliczyć, trzeba zsumować wszystkie liczby i podzielić przez ich liczbę.

Przykład:

Weźmy liczby: 2, 4, 5, 5, 3
Dodajemy je do siebie 2 + 4 + 5 + 5 + 3 = 19
I teraz sumę dzielimy przez liczbę tych liczb 19 / 5 = średnia: 3,8

Obliczanie tego działania matematycznego bardzo często używa się w edukacji, do obliczania średniej ocen w szkole lub na uczelni. Jeśli chcesz obliczyć średnią ze swoich ocen szkolnych, w szybki sposób zrobisz to za pomocą powyższego kalkulatora.