Średnia arytmetyczna - kalkulator
Instrukcja
Oblicz średnią arytmetyczną z podanych liczb. Wystarczy wpisać liczby z których chcesz wyliczyć to działaie. Ważne żeby były one oddzielone od siebie przecinkiem (,). Następnie klikasz   Oblicz   i poniżej uzyskasz wynik wyliczenia.


Co to jest średnia arytmetyczna?

Mimo że drugi człon sprawia wrażenie czegoś poważnego, to tak naprawdę działanie jest wyliczaniem po prostu średniej. Czyli jest to najczęstsza metoda obliczania średniej używana w życiu codziennym. Dlatego jest to podstawowa miara statystyczna. Aby ją obliczyć, trzeba zsumować wszystkie liczby i podzielić ich sumę przez ilość tych wszystkich elementów.

Przykład:

Weźmy liczby: 2, 4, 5, 5, 3
Dodajemy je do siebie 2 + 4 + 5 + 5 + 3 = 19
I teraz sumę dzielimy przez liczbę tych liczb 19 / 5 = średnia: 3,8

Obliczanie tego działania matematycznego bardzo często używa się w edukacji, do obliczania średniej ocen w szkole lub na uczelni. Jeśli chcesz obliczyć średnią ze swoich ocen szkolnych, w szybki sposób zrobisz to za pomocą powyższego kalkulatora.

Choć nie tylko w edukacji średnia arytmetyczna ma zastosowanie. Jako miara centralnej tendencji, może zostać użyta, gdy chcemy poznać przeciętną wartość w zbiorze danych. Na przykład możemy wyliczyć, średnie temperatury w danym mieście w ciągu całego roku. Można również obliczyć i porównać średnie zarobki w różnych branżach. Inne ciekawe zastosowanie tej operacji matematycznej, to prognozowanie w ekonomii lub handlu. Obliczając średnią sprzedaży danego produktu w ciągu ostatnich miesięcy, można prognozować tendencje sprzedażowe w przyszłości.