Sumowanie liczb online


Instrukcja
Kalkulator zsumuje podane liczby. Wpisz (lub wklej ze schowka systemowego) w fomularzu liczby jedna pod drugą i kliknij   Sumuj  . Poniżej wyświetli się wynik dodawania wszystkich podanych liczb.


Dodawanie liczb całkowitych

Dodawanie jest chyba najprostszym działaniem na liczbach. Oczywiście jeśli dodajemy do siebie dwie liczby, jeśli więcej to już sprawa trochę się komplikuje. Liczby które chcemy do siebie dodać, nazywa się składnikami, zaś wynik liczbowy który uzyskujemy po dodaniu składników nazywamy sumą. Czyli możemy też powiedzieć, że liczby ze sobą sumujemy. Dodawać do siebie można dowolną ilość składników.

Przykład dodawania:

12 + 327 + 720 + 43 + 184 + 214 = 1500

Co ciekawe podczas dodawania istnieje prawo przemienności, które pozwala zamieniać kolejność składników:

214 + 327 + 184 + 43 + 720 + 12 = 1500

Występuje również drugie prawo - prawo łączności, które pozwala na dodawanie więcej niż dwóch składników i łączenie ich w grupy, następnie dodawanie składników każdej grupy, aby otrzymać wynik sumowania.

(12 + 327) + (720 + 43) + (184 + 214)
339 + 763 + 398 = 1500

Jak widać wykorzystanie obu metod, nie zmienia ostatecznego wyniku sumowania.

Sumowanie wielu liczb najczęściej przeprowadza się za pomocą klasycznego kalkulatora matematycznego. Z tym że jeśli mamy bardzo dużo liczb, procedura ta trwać będzie dość długo, gdyż trzeba wstukać kolejno dodawane liczby przeplatając przyciskiem plusa (+). Natomiast jeśli liczby masz już przygotowane w wersji elektronicznej, proces ten za pomocą powyższego kalkulatora, będzie trwał kilka sekund.