Usuwanie polskich znaków online
Te narzędzie służy do usuwania z tekstu polskich znaków w wersji online. Wystarczy że wkleisz fragment tekstowy, który chcesz pozbawić tych liter, a następnie klikniesz przycisk   Zamień  . W oknie poniżej wyświetli się przekonwertowany tekst z literami bez ogonków. Warto dodać, że konwenter nie zmienia wielkości liter, czyli jeśli jakieś słowo jest napisane z wielkiej litery, to już tak pozostanie.

Przykład:

Przykładowy tekst ąęćżńł

Po przekonwertowaniu:

Przykladowy tekst aecznl

Gdy na co dzień piszemy cokolwiek, naturalnym dla nas jest wstawianie liter z polskiego alfabetu typu ą, ę, ł, ó, ć, ś. Natomiast zdarzają się sytuacje, gdzie trzeba napisać bez polskiej czcionki. Często smsy pisze się bez polskich czcionek, żeby nie zawierały za dużo znaków. Tworzone hasła do różnych systemów komputerowych nie powinny zawierać polskich znaków. Również w programowaniu nie powinno się ich używać. Między innymi w takich przypadkach powyższe narzędzie może Ci się przydać, aby oczyścić tekst, gdy już je w sobie zawiera.

Polskie znaki w naszym alfabecie nazywa się znakami diakrytycznymi, czyli umieszaczane one są nad, pod lub obok litery. Jako ciekawostkę napiszę, że istnieje najkrótsze polskie zdanie, które zawiera wszystki polskie znaki diakrytyczne i brzmi ono "Zażółć gęślą jaźń". Jest to zdanie żartobliwe, które nie oznacza nic, bo jakkolwiek by go nie tłumaczono koniec końców i tak nie ma ono sensu. Jest ono poprawne gramatycznie jednak nie przekazuje sensownej treści.