Wyznacznik macierzy 3x3 - kalkulator


Instrukcja
Kalkulator obliczania wyznacznika macierzy 3x3 za pomocą reguły Sarrusa. Wpisz w każdym okienku wszystkie elementy liczbowe i kliknij   Oblicz  . W efekcie poniżej wyświetli się obliczony wyznacznik macierzy 3x3.


Co to jest macierz 3x3?

W tym przypadku jest to jak sama nazwa wskazuje macierz o wymiarach 3 na 3, czyli taka która składa się z trzech kolumn i trzech wierszy.
Przykładowy wygląd macierzy 3x3:

[ 1  4  3 ]
[ 4  5  2 ]
[ 3  8  6 ]


Jak widać składa się ona z dziewięciu liczb ułożonych w odpowiedniej pozycji, zwanych również jako elementy macierzy. Aby dokonać jej obliczenia, musisz wypełnić wszystkie okienka wartościami liczbowymi, jak na powyższym przykładzie, a następnie użyć odpowiedniego wzoru do jego obliczenia. Powyższy kalkulator korzysta ze schematu Sarrusa, za pomocą którego oblicza się wyznacznik macierzy.