Który to Wiek - kalkulator
Instrukcja
Za pomocą kalkulatora sprawdzisz który to Wiek (stulecie) w danym roku. Wpisz rok (RRRR), który chcesz sprawdzić i klikasz   Sprawdź  , w wyniku wyświetli się wynik pisany (cyfrą rzymską) w podanym roku.


Pojęcie Wieku?

Jest to po prostu jednostka miary czasu. Wynosi dokładnie - 100 lat, dlatego też nazywa się go również stuleciem. Chcąc go zapisać za pomocą numerów stosuje się cyfry rzymskie np. wiek piętnasty zapiszemy tak: wiek XV.

Jeśli chodzi o ramy czasowe, a dokładniej o daty to pierwszy wiek naszej ery (skrót: n.e.) rozpoczął się w roku 1 i zakończył się w roku 100. Następnie drugi zaczynał się w 101 roku n.e. a zakończył się w roku 200. Trzeci zaczął się w 201 roku n.e. i tak dalej.

Znając tę zasadę łatwo można obliczyć, jaki był wiek w danym roku:

Rok 1410 - był XV wiekiem

Powyższy kalkulator pozwala po wpisanej dacie (tylko rok), uzyskać te dane.

Pojęcia wieku używa się głównie do ustalania dat, celów chronologicznych i historycznych, ponieważ pomaga w precyzyjnym określaniu okresów historycznych. Dzięki temu można łatwiej określić dzieje świata czy zorientować się o jaką epokę historyczną chodzi np. okres między rokiem 500 a rokiem 1500 określa się jako epokę średniowiecza. Z tego łatwo możemy wywnioskować, że był to okres trwający pięć wieków (od V do XV wieku).
Dzięki pojęciu wieków ułatwia się również datowanie wydarzeń historycznych m.in.: narodzin i śmierci osób, bitew i innych wydarzeń ważnych dla danego okresu czasu. Definicja wieku jest również stosowana w wielu innych dziedzinach, takich jak demografia, nauka, geologia i ekonomia, gdzie służy do określania długich okresów czasu.

Z ciekawostek dodam, że najważniejszym wiekiem w historii Polski był Złoty Wiek, czyli XVI. Był to okres panowania Zygmunta I Starego oraz Zygmunta II Augusta. Wówczas Polska stanowiła część Rzeczpospolitej Obojga Narodów i była jednym z najsilniejszych państw na arenie międzynarodowej.