Liczba pierwsza czy złożona? - sprawdźInstrukcja
Powyższy prosty kalkulator pozwala sprawdzić, czy wpisana liczba jest liczbą pierwszą czy złożoną. W formularzu wpisujesz wartość, którą chcesz sprawdzić i klikając   Sprawdź  , poniżej wyświetli się informacja czy podana liczba jest liczbą pierwszą. Jeśli nie to najpewniej jest złożona, o czym również zostaniesz powiadomiony.


Liczby pierwsze (i złożone)

Liczbami pierwszymi można nazwać takie, które można podzielić tylko przez jedność (1) i przez same siebie. Oczywiście mówimy o liczbach całkowitych.
Czyli przykładowo liczbami pierwszymi są: 2,3,5,7,11, ...
Takie np. 11 możemy podzielić tylko przez samą siebie czyli 11 i przez 1, więc gołym okiem widać, że jest to liczba pierwsza. Przy wyższych wartośćiach liczbowych nie trzeba się nad tym zastanawiać, tylko skorzystać z powyższego kalkulatora.

Natomiast wszystkie inne, które nie spełniają definicji liczb pierwszych, nazywamy liczami złożonymi. Charakteryzują się one tym, że posiadają przynajmniej jeden naturalny dzielnik, nie licząc samej siebie i 1.
Są to w tym przypadku: 4, 6, 8, 9, 10, 12, ...
Liczba np. 10 posiada dwa dzielniki 5 i 2, więc jak najbardziej spełnia warunki złożoności.

Ważna uwaga! 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi, ani złożonymi.

Umiejętność rozdzielania liczb na pierwsze i złożone, przydaje się do innych działań matematycznych, np. przy rozkładaniu liczby na czynniki piersze, co następnie przydaje się podczas obliczania najmniejszej wspólnej wielokrotności czy największego wspólnego dzielnika.