Obliczanie całości z procentu


%
 

Instrukcja
Kalkulator dzięki któremu obliczysz całość (100% liczby), znając tylko jej część procentową. W formularzu wpiszujesz procent, następnie wartość która się jemu równa. Po kliknięciu   Oblicz  , kalkulator obliczy całość liczbową.


Obliczanie całej liczby znając procent

Jest to jeden z wariantów przy obliczaniu procentów. Najbardziej podstawowym działaniem jest oczywiście obliczenie procentu z liczby. Natomiast może zdarzyć się tak, że znasz procent i wartość liczbową, która równa się jemu równa, ale nie znasz całości liczbowej, która brała udział w obliczeniach.
Aby znaleźć tę całość, znając jej część wyrażoną w %, musisz tą część całości podzielić przez procent, a potem iloraz pomnożyć przez 100.

Przykład
Monter budowlany wziął zaliczkę za pracę w postaci 20%, co stanowiło sumę 500 zł. I teraz pytanie, jaki będzie całościowy koszt za wykonaną pracę? Więc liczymy:

500 / 20 * 100 = 2500

Całkowity koszt za pracę montera będzie wynosił - 2500 zł, bo od tej kwoty 20% to jest 500 zł.