Obliczanie pierwiastków - kalkulator

Instrukcja
Za pomocą tego kalkulatora możesz obliczyć pierwiastek z danej liczby. Oczywiście jest też możliwość określenia stopnia pierwiastka. Po wypełnieniu dwóch pól, kliknij przycisk   Oblicz  , aby uzyskać odpowiedni wynik.


Obliczanie pierwiastków

Generalnie warto pamiętać, że działanie pierwiastkowania jest odwrotnością potęgowania. W działaniu używa się specjalnego znaku i ma ono taki wygląd:
schemat zapisu pierwiastkowania

Jak widać na przykładzie, w działaniu występują trzy elementy: liczba pierwiastkowana (w tym przypadku jest to liczba 125), stopień pierwiastka (3, który wpisujemy nad znakiem z lewej strony) i wyliczonym wynikiem na podstawie tych dwóch danych.
A prawidłowo odczytujemy to w następujący sposób: pierwiastek trzeciego stopnia 125 równa się 5.
Jeśli pierwiastek jest drugiego stopnia, tej dwójki nie musimy w ogóle pisać tylko sam znak , wpisujemy go tylko gdy jego stopień ma być większy niż 2.

Jeśli chodzi o samo działanie matematyczne, pierwiastkowanie jest to liczba, która podniesiona do potęgi równej jego stopniowi, będzie się równała liczbie pierwiastkowanej. Możesz to sobie zweryfikować, korzystając z naszego kalkulatora potęgowania.

Warto jeszcze pamiętać o dwóch zasadach:
Zero (0) poddane pierwiastkowaniu jakiegokolwiek stopnia, da wynik zero
Jeden (1) poddane pierwiastkowaniu jakiegokolwiek stopnia, da wynik jeden

Ciekawostką jest to, że istnieją liczby, które nie mają pierwiastka w zbiorze liczb rzeczywistych. Należą do nich liczby ujemne. Czyli nie da się obliczyć pierwiastka kwadratowego z np. liczby -4 ze zbioru liczb rzeczywistych.