Potęgowanie liczb - kalkulator


Instrukcja
Powyższym kalkulatorem w szybki sposób podniesiesz liczbę do dowolnej potęgi online. W pierwszym formularzu podaj liczbę (podstawę), a w drugim wpisz wartość (wykładnik potęgi) do jakiej chcesz podnieść potęgi, wcześniej wpisaną liczbę i na koniec kliknij przycisk   Oblicz  .


Obliczanie potęg

Potęgowanie najprościej rzecz ujmując, to mnożenie dwóch lub więcej liczb przez siebie i obrazowo wygląda to tak:

a x a = a2
a x a x a x a = a4
itd...

Liczbę a, którą nazywamy podstawą, musisz pomnożyć tyle razy przez siebie, ile wskazuje na to mała liczba z prawej strony, napisana nad liczbą a, którą nazywamy wykładnikiem potęgi. Tak to obrazowo wygląda:
konstrukcja potęgi z czego się składa

Przeczytać można to następująco: liczba 2 do drugiej potęgi (lub do kwadratu)

Oczywiście gdy wykładnik będzie większy, to działanie będzie przebiegać następująco:

35 = 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 243

Warto wiedzieć, że potęgowanie jest dość blisko związane z pierwiastkowaniem liczb.

Ważne zasady potęgowania:

• Zero (0) podniesione do potęgi powyżej jeden, zawsze będzie równało się zeru: 02 = 0, 04 = 0, 010 = 0, itd.
• Jeden (1) podniosiony do jakiejkolwiek potęgi, zawsze będzie równało się jeden: 12 = 1, 14 = 1, 110 = 1, itd.
• Każda inna liczba podniesiona do potęgi jeden (1), zawsze będzie się równała samej siebie: 21 = 2, 41 = 4, 101 = 10, itd.