Obliczanie pola powierzchni i obwodu koła

Promień koła (r):

Koło to jedna z podstawowych figur geometrycznych, której płaszczyzna jest ograniczona przez brzegi okręgu, będącego granicą tej figury. Koło jest podobne do kuli, tylko że kula jest figurą przestrzenną narysowaną w 3D, a koło w 2d, tłumacząc bardziej obrazowo. Koło również towarzyszy nam w życiu codziennym, wiele przedmiotów ma kształt koła. Chociaż jeśli chodzi o wyliczanie jego pola powierzchni lub obwodu, to używa się tego najczęściej w matematyce.

Tak wygląda koło:
koło

Do obliczenia pola powierzchni i obwodu koła wystarczy tylko jedna dana, czyli promień koła (r), a poniżej wzór

P = π r2

natomiast obwód koła wyliczysz wzorem

L = 2 π r

Powyższy kalkulator pomoże sprawdzić i porównać obliczenia z własnymi na kartce.