Przeliczenie stopni Celsjusza na Rankine'a i odwrotnie


Instrukcja
Kalkulator przeznaczony do przeliczenia temperatury ze stopni Celsjusza na Rankine'a i odwrotnie. Wystarczy że wpiszesz w fomularzu wartość temperatury w Celsjuszach (°C) lub Rankine'a (°R), wybierzesz metodę przeliczenia i wciśniesz   Przelicz  , poniżej wyświetli się wyliczona wartość w zależności, jaką metodę przeliczenia wybrałeś.


Co to sa stopnie Rankine?

Ta skala mierzenia temperatury (oznaczana symbolem °R), to chyba najmniej znany rodzaj. Częściej stopnie Celsjusza przelicza się na Fahrenheita lub Kelwina, niż na °R. Pewnie dlatego że w codziennym życiu właściwie się jej nie stosuje, jedynie w specjalistycznych układach w inżynierii cieplnej, przymyśle lotniczym czy kosmicznym, gdzie potrzebna jest wysoka precyzja przy pomiarach temperatury, a taką skala °R zapewnia.

Sama skala jest bardzo podobna do Kelwina, ale zasadniczą różnicą jest to, że jej jednostką bazową są stopnie Fahrenheita, a nie Celsjusza.

Przykład przeliczenia:

100°C będzie wynosiło 671.67°R
100°R będzie wynosiło -217.59°C

Warto wiedzieć, że 0 stopni °R odpowiada zerowej bezwzględnej temperaturze, czyli wyniki pomiarów w tej skali zawsze będą dodatnie.

Stopnie °R zostały stworzone przez Williama Rankine'a, szkockiego inżyniera i fizyka w 1859 roku. Był on specjalistą w takich dziedzinach jak: miernictwo, budownictwo czy termodynamika. Stosuje się ją głównie w Stanach Zjednoczonych. Skala nosząca jego nazwisko jest również nazywana skalą absolutną, gdzie zero w niej oznacza najniższą możliwą temperaturę, jaką może mieć kryształ doskonały, w którym ustały wszelkie drgania cząsteczek.