Sortowanie słów alfabetycznie


Wyrazy do posortowania
(każdy w oddzielnym wierszu):
Posortowane słowa:Instrukcja
Powyższe narzędzie służy do sortowania słów w kolejności alfabetycznej. W lewym oknie wpisujesz słowa do posortowania - każde słowo w nowym wieszu (z enterem). Po kliknięciu   Sortuj  , po prawej stronie wyświetlą się posortowane wyrazy w odpowiedniej kolejności. Wynik sortowania ma postać słów jedno za drugim, oddzielonych spacją. Jeśli chcesz, aby były one każde w nowej linii, to możesz użyć narzędzia do podziału tekstu na wyrazy.


Sortowanie jest pojęciem dobrze znanym każdemu z nas. W codziennym życiu sortujemy na każdym kroku - od zakupów w sklepie po układanie ich w lodówce w odpowiednich miejscach. Posortowane rzeczy łatwiej potem odnaleźć i jest porządek. W internecie również sortujemy wiele rzeczy i jedną z nich jest sortowanie słów alfabetycznie. Cały proces polega na uporządkowaniu pierwszej litery każdego ze słów, zgodnie z kolejnością w jakiej występuje ona w alfabecie.

Przykład:
sortowanie słów

Na przykładzie powyżej, narzędzie zostało użyte do posortowania listy imion, które były pomieszane. W efekcie zostały posortowane po alfabecie.