Konwerter liczb szesnastkowych na dziesiętne


Instrukcja
Konwenter przeliczania liczb binarnych (dwójkowych) na liczby dziesiętne i odwrotnie. W pierwszym okienku wpisujesz liczbę do konwersji, następnie wybierasz metodę z binarnych na dziesiętle lub odwrotnie i klikasz   Konwertuj  , poniżej wyświetli się skonwertowana liczba.


Co to są liczby szesnastkowe?

Jest to bardzo popularny system liczbowy, używany najczęściej w informatyce i programowaniu. Jednym z powodów jest to, że każda liczba szesnastkowa może być reprezentowana przez 4 bity. Inna nazwa tego systemu to liczby heksadecymalne (z języka angielskiego), a często stosowanym skrótem jest HEX.
Liczba szesnastkowa składa się z cyfr 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 oraz liter A,B,C,D,E,F.

Przykład:

Liczba 45 w systemie szesnastkowym to 2D

Zapis szesnastkowy znany jest dobrze również grafikom komputerowym i webmasterom, gdyż w tym formacie podaje się oznaczenia kolorów podczas programowania stron www lub wybieraniu barw kolorów w programach graficznych.