Konwerter liczb szesnastkowych na dziesiętne


Instrukcja
Konwenter przeliczania liczb binarnych (dwójkowych) na liczby dziesiętne i odwrotnie. W pierwszym okienku wpisujesz liczbę do konwersji, następnie wybierasz metodę z binarnych na dziesiętle lub odwrotnie i klikasz   Konwertuj  , poniżej wyświetli się skonwertowana liczba.


Co to są liczby szesnastkowe?

Jest to bardzo popularny system liczbowy, używany najczęściej w informatyce i programowaniu. Jednym z powodów jest to, że każda liczba szesnastkowa może być reprezentowana przez 4 bity. Inna nazwa tego systemu to liczby heksadecymalne (z języka angielskiego), a często stosowanym skrótem jest HEX.
Liczba szesnastkowa składa się z cyfr 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 oraz liter A,B,C,D,E,F.

Przykład:

Liczba 45 w systemie szesnastkowym to 2D

Zapis szesnastkowy znany jest dobrze również grafikom komputerowym i webmasterom, gdyż w tym formacie podaje się oznaczenia kolorów podczas programowania stron www lub wybieraniu barw kolorów w programach graficznych.

Informatycy również często spotykają się, z tą metodą zapisu liczbowego. Każde urządzenie sieciowe posiada swój unikalny sprzętowy adres MAC, który właśnie jest zapisywany w 48-bitowym formacie szesnastkowym. Innym równie popularnym zastosowaniem, jest adresacja IP w wersji 6. Tam również ten adres IP w przeciwieństwie do jego starszej wersji (IPv4), czyli adres komputera (bądź innego urządzenia sieciowego), zapisuje się heksadecymalnie - pisane po dwie cyfry oddzielane dwukropkami.