Obliczanie stosunku procentowego

Oblicz jaki procent

stanowi
 

Instrukcja
Za pomocą tego kalkulatora, obliczysz stosunek procentowy dwóch dowolnych liczb. W formularzu wpisz liczbę pierwszą, co do której chcesz sprawdzić jakim jej procentem jest liczba druga, a następnie kliknij przycisk   Oblicz  , aby otrzymać stosunek procentowy (ile %) podanych liczb.


Wyznaczanie stosunku procentowego liczb

W tej sytuacju mamy jeszcze inne działanie matematyczne, niż jak to było w kalkulatorze obliczania procentu z liczby czy wyznaczaniu całości z procentu, które znajdują się na naszej stronie.
W tym przypadku nie znasz wartości procentowej, operujesz jedynie na samych liczbach. Więc jedynie możesz wyznaczyć procent w stosunku jednej liczby do drugiej. Bo gdy masz dane dwie liczby i chcesz określić, jakim % z nich jest druga, musisz tę drugą liczbę pomnożyć przez 100 i podzielić przez pierwszą.

Przykład
Oto przykład z życia wzięty do zastosowania tych obliczeń. W magazynie budowlanym było 1500 kg cementu, przyjechał klient i kupił 300 kg. Jaki procent cementu z całości stanu magazynowego, został sprzedany klientowi? Więc liczymy:

300 * 100 / 1500 = 20%

Z obliczeń wynika, że klient wykupił 20% cementu z magazynu. Działanie matematycznie w sumie proste, ale przy większych liczbach prościej użyć powyższego kalkulatora, będzie szybciej.

Innym ciekawym przykładem może być rolnik, posiadający zapas zboża w przydomowym silosie. W ciągu żniw, zebrał z pola 48 ton zboża, co stanowiło roczną produkcję jego gospodarstwa rolnego. Przez cały kolejny rok przeznaczył 12 ton zboża na własną produkcję zwierzęcą. Używając kalkulatora obliczającego stosunek procentowy jednej wartości (całość zapasu) do drugiej (własne zużycie), może obliczyć jaki procent własnego ziarna, użył na własne potrzeby dla zwierząt hodowlanych.