Obliczanie stosunku procentowego

Oblicz jaki procent

stanowi
 

Instrukcja
Za pomocą tego kalkulatora, obliczysz stosunek procentowy dwóch dowolnych liczb. W formularzu wpisz liczbę pierwszą, co do której chcesz sprawdzić jakim jej % jest liczba druga, a następnie kliknij przycisk   Oblicz  , aby otrzymać stosunek procentowy (ile %) podanych liczb.


Wyznaczanie stosunku procentowego liczb

W tym przypadku mamy jeszcze inne działanie matematyczne, niż jak to było w kalkulatorze obliczania procentu z liczby czy wyznaczaniu całości z procentu, które znajdują się na naszej stronie.
W tym przypadku nie znasz wartości procentowej, a jedynie możesz ją wyznaczyć w stosunku jednej liczby do drugiej. Bo gdy masz dane dwie liczby i chcesz określić, jakim % z nich jest druga, musisz tę drugą liczbę pomnożyć przez 100 i podzielić przez pierwszą.

Przykład
Oto przykład z życia wzięty do zastosowania tych obliczeń. W magazynie budowlanym było 1500 kg cementu, przyjechał klient i kupił 300 kg. Jaki procent cementu z całości stanu magazynowego, został sprzedany klientowi? Więc liczymy:

300 * 100 / 1500 = 20%

Z obliczeń wynika, że klient wykupił 20% cementu z magazynu. Działanie matematycznie w sumie proste, ale przy większych liczbach prościej użyć powyższego kalkulatora, będzie szybciej.