Generator znaków specjalnychKliknij na danym znaku w tabeli poniżej, a wyświetli się on w oknie tekstowym.


Generator znaków specjalnych to zestaw symboli, które nie stanowi ani litera ani liczba. Są to symbole typu: buźki, znak paragrafu, znak dolara, procent, wykrzyknik, znak zapytania, ale również inne znaki jak: serce, kwiaty, gwiazdy, chmura, dom czy słońce. Części z tych symboli można używać do swobodnego pisania, takiego na co dzień z kimś, a części podczas pisania prezentacji, pracy dyplomowej czy urzędowego pisma.

W tym generatorze znajdziesz większość znaków specjalnych jakie istnieją w internecie. Żeby użyć jednego, dwóch lub więcej z nich wystarczy odszukać je w tabeli, kliknąć na wybranym/wybranych. Wybrane znaki pokażą się w polu znajdującym się na górze strony. Z tego miejsca możesz je zaznaczyć i skopiować lub wyciąć, a następnie umieścić w dokumencie, który piszesz za pomocą opcji Wklej.

Znaki specjalne można napisać też za pomocą skrótu klawiszowego, czyli kombinacji liter, cyfr oraz innych symboli znajdujących się na klawiaturze komputera, laptopa. W tym celu należałoby przytrzymać lewy Alt, a następnie wybrać cyfrę znajdującą się na klawiaturze numerycznej. Klawiatura numeryczna znajduje się po prawej stronie klawiatury komputerowej. Jest to jakieś rozwiązanie, ale może to być kłopotliwe z kliku względów. Po pierwsze trzeba by pamiętać jaki znak powstanie, gdy wcisnę Alt i 2, a jaki gdy wcisnę Alt i 7, dlatego też szukanie odpowiedniego, potrzebnego nam znaku trwałoby zbyt długo. Po drugie w skrótach klawiaturowych nie ma wszystkich znaków, jakie znajdują się w naszym generatorze, czyli większy wybór znajdziesz tu. A po trzecie i chyba najważniejsze, jeśli nie masz klawiatury numerycznej to nie wpiszesz potrzebnego symbolu, ponieważ nie można wybrać numeru z liczb znajdujących się nad literami klawiatury. Do tego celu musisz mieć klawiaturę numeryczną. Dlatego też nasz generator jest bardzo dobrym narzędziem dla ciebie w poszukiwaniu odpowiedniego znaku specjalnego, którego potrzebujesz.