Konwerter liczb ósemkowych na dziesiętne


Instrukcja
Konwenter przeliczania liczb ósemkowych na liczby dziesiętne i odwrotnie. W formularzu wpisujesz liczbę do konwersji, następnie wybierasz metodę z ósemkowych na dziesiętne albo na odwrót i wciśnij   Konwertuj  , poniżej wyświetli się zamieniona liczba.


Co to są liczby ósemkowe?

Jest to rodzaj systemu liczbowego odmienny od dziesiętnego, podobnie zresztą jak to jest z systemem binarnym lub szesnastkowym. Inna nazwa systemu ósemkowego spotykana w internecie to liczby oktalne. W systemie tym używa się ośmiu cyfr: 0,1,2,3,4,5,6,7. Stąd też sama nazwa wzięła się od ilości liczb, a nie od tego, że kończą się na cyfrze 8, bo taka w systemie ósemkowym nie występuje.
Liczby ósemkowe używane są w informatyce i elektronice, choć raczej jeśli chodzi o starsze systemy i urządzenia, gdyż w obecnych czasach bardziej popularny i funkcjonalny jest system szesnastkowy.

Przykład:

Liczba ósemkowa 62, w systemie dziesiętnym to 50