Zaokrąglanie liczb po przecinku - kalkulator


Instrukcja
Kalkulatorem możesz zaokrąglić liczbę niepełną czyli zapisaną w ułamku dziesiętnym o daną ilość miejsc po przecinku. Wystarczy że wpiszesz tą liczbę oraz ile miejsc po przecinku ma ją zmniejszyć. Po kliknięciu   Sprawdź  , kalkulator skróci liczbę wraz z odpowiednim zaokrągleniem.


Zaokrąglanie liczb

Czasami się zdarza że z działań matematycznych, wylicza się dość długa liczba ułamkowa z wieloma miejscami po przecinkach np. 2,78265 i nie chcemy podawać jej w tej formie, bo jest zbyt szczegółowa. Wystarczyła by wersja tej liczby z dwoma liczbami po przecinku. Wtedy warto użyć tego kalkulatora, który nie tylko skróci liczbę, ale i zaokrągli wynik zgodnie zasadami rachunkowości. Te zasady mówią, że jeśli ostatnia cyfra ma wartość 5 i powyżej to zaokrągla się ją w górę, jeśli poniżej 5 to zaokrągla w dół. I biorąc liczbę z podanego przykładu, jej zaokrąglanie tak będzie wyglądać:

Liczbę 2,78265 zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku, uzyskamy wartość ≈ 2.78