Obliczanie pola powierzchni i objętości prostopadłościanu (i sześcianu)

Długość a:
Szerokość b:
Wysokość c:
Prostopadłościan charakteryzuje się tym że wszystkie jego ściany, są prostokątami. Suma ich wszystkich stanowi powierzchnię całkowitą tej bryły. Powyższy kalkulator pomaga obliczyć pole powierzchni tej bryły oraz jej objętość. Wystarczy że będziesz miał trzy podstawowe dane, a - długość, b - szerokość i c - wysokość.

Wygląd prostopadłościanu:
prostopadłościan

Jako że prostopadłościan jest bryłą sześcienną, żeby sobie lepiej wyobrazić jego powierzchnie, można rozłożyć na siatkę, której widok poniżej:

siatka prostopadłościanu

I teraz żeby obliczyć pole powierzchni całkowietej i objętość należy użyć wzoru:

Pc = 2ab + 2ac + 2bc

natomiast na objętość:

V = a * b * c

Może się zdarzyć szczególny przypadek, że prostopadłościan będzie sześcianem. Będzie tak wtedy, gdy wszystkie jego boki będą składać się z kwadratów, czyli ich długość, szerokość i wysokość będą sobie równe.
sześcian

Wtedy wzór na pole powierzchni sześcianu będzie:

Pc = 6a2, a objętość V = a3

Oczywiście powyższe narzędzie, oblicza pole powierzchni i objętość prostopadłościanu jak i sześcianu, jeśli jego wymiary będą o tym świadczyć. Wtedy również zostanie to zakomunikowane pod obliczeniami.